Betingelser ved køb af rejser

Særlige betingelser for Bambus Rejser

Betingelser, når vi sammen er blevet enige om rejsens indhold, begynder vi at booke jeres rejse. Vi sørger for at booke alle jeres hoteller, transfers og udflugter ud fra rejseplanen. Vi giver besked så snart alle elementer er booket og bekræftet. Herefter fremsender vi en faktura på depositummet som skal betales 4 dage efter. Restbeløbet skal betales 75 dage før afrejse.

Tilbuddet er et specifikt tidsbegrænset, men gældende så længe prisen på hoteller, udflugter og andre elementer er uændrede. Bestilling kan ske telefonisk eller ved email. Du skal være fyldt 18 år for at kunne gennemføre købet. Efter modtagelse af bestillingen gennemgår vi denne og sender den endelig bekræftelse per email. Ved betaling af depositum eller hele rejsens pris bekræfter kunden at have accepteret de oplyste vilkår for rejsen og Bambus Rejsers rejsebestemmelser. 60% af rejsens pris betales når rejsen er bekræftet. Ved indbetaling af rejsens pris til Bambus Rejser accepterer kunden at have accepteret de gældende vilkår for rejsens afvikling. Depositummet kan i nogle tilfælde være højere i tilfælde af nogle hoteller kræver fuld opkrævning ved reservationen eller når Bambus Rejser bestiller flybilletterne på jeres vegne. Restbeløbet betales senest 75 dage inden afrejse. Når rejsens fulde beløb er betalt, modtager I jeres endelige rejsedokumenter. Afbestillingsforsikring gennem Bambus Rejser skal indbetales samtidigt med rejsens pris. Bestiller I selv afbestillingsforsikring skal denne betales før I indbetaler til Bambus Rejser. Er rejsens pris ikke indbetalt inden den angivne frist bortfalder aftalen automatisk. Indbetalinger til Bambus Rejser foregår som udgangspunkt via netbank til konto IBAN: LT47 3250 0672 7284 2425 SWIFT/BIC REVOLT21. Ved overførelse til vores kontonummer bedes du angivne fakturanummer.

Ved bestilling er det vigtigt at navne på deltagerne oplyses korrekt, og som anført i passet. Navnene der fremgår af eventuelle flybilletter bestilt gennem Bambus Rejser skal stemme overens med navne i de respektive pas der benyttes på rejsen. Bambus Rejser påtager sig intet ansvar for problemer og meromkostninger, som følge af ukorrekt opgivne navne.

Rejsedokumenter

Rejsebevis og øvrige rejsedokumenter fremsendes per email. Det er vigtigt, at alle rejsedokumenter straks efter modtagelse tjekkes grundigt. Eventuelle ændringer eller fejl bedes hurtigst muligt meldes til Bambus Rejser. Indgår der flyrejser på rejsen er det desuden vigtigt, at navne stemmer overens med navne i de rejsendes pas. Bambus Rejser gør opmærksom på, at mellemnavne ikke må benyttes som efternavn. Alle rejsedokumenter bør medtages på rejsen.

Rejsegarantifond

Bambus Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3406

Tilmelding

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Bambus Rejser, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Bambus Rejser, når kunden har gennemført betalingen af rejsen rettidigt. Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller e-mail meddelte og/eller i program, rejseplaner og/eller på www.bambusrejser.dk oplyste vilkår for rejsen.

Flybilletter

I har fuld valgfrihed med hensyn til bestilling af flybilletter. Ved bestilling af flybilletter igennem os, optræder Bambus Rejer som agent for flyselskabet og er derfor kun formidler af flybilletten. Flyselskabet er din aftalepart, og det er derfor flyselskabet som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Du kan læse om flyselskabets gældende betingelser på den respektive hjemmeside. Da Bambus Rejser alene er formidler af transportydelsen, er vi som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs, forsinkelser, aflysninger samt manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig og flyselskabet.

Bambus Rejser er medlem af rejsegarantifonden og følger loven om pakkerejser.

Booker I dem selv på internettet, gøres dettes som regel lige så snart vi har bekræftet hele rejsen. Prisen på flybilletterne i vores rejsetilbud er som udgangspunkt ved egen bestilling af flybilletter. Billetterne er ikke booket eller reserveret på forhånd.

Betaling i forbindelse med bestilling af flybilletter, foregår som regel med betalings- eller kreditkort. Af hensyn til dækning af flybilletterne hvis flyselskabet skulle gå konkurs. Vi anbefaler at betalingen sker med MasterCard, tjek evt. regler for dækning samt beløbsbegrænsninger hos din bank og kortudsteder.

Rettidigt fremmøde

Flybilletter er ikke en del af pakkerejser købt hos Bambus Rejser. Flybilletter købes separat og udenom Bambus Rejser. Bambus Rejser kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget der vedrører flybilletter eller selve flyrejsen.
Bambus Rejser anbefaler kunden at have afsluttet en eventuel check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter. Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil oftest blive oplyst kunden individuelt af flyselskabet eller af udbyderen som kunden har købt flybilletten hos.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan fx ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilken terminal og/eller gate flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for udbyderens kontrol.
Har kunden ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet sig på de angivne tidspunkter, eller kan kunden ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har kunden ikke krav på godtgørelse af rejsen.

Pris og betaling

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser. Dog aldrig flybilletter, hverken indenrigs eller udenrigs. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse. Årsagen er at disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.
Med i rejsens pris, opkræves et bidrag til Rejsegarantifond samt til forsikring af Bambus Rejsers produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en udvidet ansvarsforsikring, der dækker Bambus Rejsers eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser.

Betalingsform

Betaling kan kun ske ved bankoverførsel fx via netbank. Bambus Rejser tager ikke imod betaling med kreditkort, herunder VISA, MasterCard, Dankort osv. Dette sker af sikkerhedshensyn.

Afbestilling/Depositum

Rejsen kan ændres indtil depositum og/eller slutbetaling er modtaget. Bambus Rejser forholder sig retten til at opkræve et gebyr for ændringer, i tilfælde hvor der pålægges ekstra udgifter i forbindelse med ændringen. Samtidig med tilmelding til en rejse betales – medmindre andet er anført på faktura – et depositum på 60% af rejsens samlede pris, dog minimum DKK 2.000 pr. person. Op til højtider kan der være behov for at hele eller dele af restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det gælder danske såvel som lokale højtider på rejsemålet. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos fx hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

Sker afbestillingen mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. Når depositum er modtaget af Bambus Rejser fremsendes bekræftelse på rejsebestillingen samt opkrævning på restbeløbet. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde senest 75 dage inden afrejse, hvis ikke andet er anført. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle gebyrer ved indbetaling afholdes af kunden og vil fremgå af betalingsvindue.

Efter indbetaling af depositum og/eller slutbetaling er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser er de generelle regler følgende ved annullering mere end 60 dage før afrejse: Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte depositum. Er rejsens fulde pris betalt ved bestillingen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb. Ved annullering fra 60 til 30 dage før afrejsen gælder følgende: Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til minimum 50% af rejsens samlede pris. Er rejsens fulde pris betalt allerede ved bestilling, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb. Annulleres mindre end 30 dage før afrejse er annulleringsgebyret i alle tilfælde 100% af rejsens pris. Ved køb af pakkerejser er der ikke fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 2, nr. 4.

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Bambus Rejser ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Bambus Rejser ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Kunden er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. på rejsen. Bambus Rejser anbefaler på det kraftigste, at kunden tegner en rejseforsikring der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage mm. Bambus Rejser anbefaler derudover at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever eller nærmeste familie (jf. forsikringsbetingelserne i det pågældende forsikringsselskab, hvor forsikringen tegnes).

I tilfælde af, at der kort tid inden afrejse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Betingelsen for dette er dog, at fx Udenrigsministeriet eller andre danske myndigheder, direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling. Vedrørende afbestilling på grund af sygdom: Det tilrådes kraftigt at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker ved afbestilling på grund af akut opstået sygdom, der kræver hospitalsindlæggelse eller forhindre deltageren i at rejse; dødsfald i nærmeste familie. Bambus Rejser er på afbestillingsforsikringer genforsikret ved Gouda A/S. En afbestillingsforsikring kan kun bestilles i forbindelse med købet af rejsen, aldrig efter, at der er foretaget indbetalinger til rejsen.

Aftalens ophør, Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt § 1 stk. 4 nr. 4.

Overdragelse af rejsen

Overdragelse af pakkerejser købt hos Bambus Rejser er i visse tilfælde muligt. Forhør dig hos os om gældende regler for din rejse. Overdragelse af flybilletter er sjældent muligt. Forhør dig hos flyselskabet om gældende regler for din rejse.

Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Bambus Rejser. Bambus Rejser vil forsøge at korrigere fejlen eller henvise til anden udbyder, fx flyselskab. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Bambus Rejser ansvarlig.

Tider i rejseplan og billetter

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter er det ikke unormalt der forekommer tidsændringer, ikke mindst på flybilletter. Tjek derfor altid afgangstider inden afrejse, via internet, o. lign. Under rejsen er det den rejsendes eget ansvar at holde sig orienteret om evt. tidsændringer. Søg information på internettet, forhør dig på hotellet, hos flyselskab, rederi m.v. og hold godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i lufthavnen. Tidsinformation i rejseplanen er vejledende og Bambus Rejser er ikke ansvarlige for ændringer, som flyselskab eller rederi måtte foretage.

Check-in tider

Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. 2-3 timer før flyafgang er ”tommelfingerreglen” og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti. Generelt bør du sikre dig nok tid, og tage højde for evt. lang kø ved check-in og sikkerhedskontrol. Du kan med fordel check-in online eller anvende de automater, som forefindes i mange lufthavne.

Bambus Rejser står ikke til ansvar og dækker ingen udgifter, hvis den rejsende ikke når frem til seneste mødetidspunkt i lufthavnen. Heller ikke hvis det skyldes forsinkelser på tilslutningsfly, tog eller anden transport fra hjemmeadressen til lufthavnen.

Særlige ønsker

Der kan i forbindelse med købet af rejsen, fremkomme specielle ønsker. Dette kan f.eks. være ønsker om bestemte flysæder; værelser med udsigt; side-by-side eller lignende. Ønskerne vil fremgå af Rejsebeviset. Disse ønsker videresendes til rette instans, men Bambus Rejser kan ikke garantere, at disse ønsker bliver opfyldt.

Vi gør venligst opmærksom på at de fleste hoteller i Asien har check-in kl.: 15.00 og check-out kl.: 12.00. Skulle man f.eks. ankomme til det valgte hotel om formiddagen, kan man først forvente at værelset er klart kl.: 15.00. I forbindelse med check-out kan man forhøre sig i receptionen på hotellet om check-out kan forlænges hvis dette ønskes. Dette koster ofte et gebyr.

Vedrørende særlige ønsker om måltider ombord på flyforbindelserne. Er flyrejsen arrangeret af Bambus Rejser, skal disse ønsker fremsendes til i forbindelse med bestillingen af flybilletterne.

På Rejsebeviset er flytiderne for de internationale ruter angivet. De anførte tider er lokale tider. Der kan forekomme ændringer, såfremt luftfartsselskabet ændrer flytiderne. Normalt er der check-in 2 timer før afgang. Enkelte flyselskaber kræver tidligere check-in.

Pas og Visum

Det er den rejsendes ansvar, at pas og visum formaliteter er i orden. Bambus Rejser er gerne behjælpelige med rådgivning, hvis der kræves indrejse-visum til det pågældende rejseland. Skulle den rejsende have planer om at ændre rejseforløbet, fx forlængelse af rejsen, kan visumreglerne være anderledes. Det er kundens ansvar, at visum til det pågældende indrejseland er i orden. Ydermere skal Bambus Rejser gøre opmærksom på, at fra rejsen er bestilt og til det aktuelle afrejsetidspunkt kan krav til pas og visum være ændret. Ved bestilling af rejse ved Bambus Rejser skal statsborgerskab oplyses. Udenlandske statsborgere skal rådføre sig med respektive ambassade. Bambus Rejser påtager sig intet ansvar for de følger, som manglende indrejsedokumenter, vaccinationer osv. måtte medføre for den rejsende. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas, visum og vaccinationer, samt give Bambus Rejser korrekte oplysninger om navn, statsborgerskab m.m. Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er den rejsendes eget ansvar, at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem rejsedokumenterne og pas.

Prisændringer

Efter gældende lovgivning kan Bambus Rejser, forhøje den aftalte pris for rejsen, som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, gebyrer, skatter, samt ændrede valutakurser. Det bemærkes at ved stigende valutakurser, vil kun den del af rejsen, som Bambus Rejser betaler i denne valuta, betyde en prisstigning, og dermed ikke hele rejsens pris. Ydermere vil ekstraordinære kursfald også betyde en generel prisnedsættelse. Overstiger reguleringen 10% af rejsens fulde pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.

Aflysning

Hvis flyselskaber eller arrangører annullerer rejsen, kan den rejsende vælge at få refunderet rejsens pris eller deltage i en anden rejse. Vælges en dyrere rejse, skal kunden betale prisforskellen, og vælges en billigere rejse vil forskellen blive refunderet. Yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Kundens pligter: Pas, visum og vaccinationer

Bambus Rejser forudsætter at du er bekendt med de givne oplysninger af bureauet, herunder oplysninger fra hjemmeside, faktura, Rejsebevis, praktiske oplysninger samt alle øvrigt tilsendte dokumenter til dig. Bambus Rejser sender rejsedokumenter per email. Dette vil fremgå af Rejsebeviset. Ydermere forventer Bambus Rejser, at du er bekendt med almindelig offentlig tilgængelig information, om den aktuelle sundhedsmæssige, politiske og natur/klimamæssige situation på rejsemålet. Bambus Rejser forventer også, at du er bekendt med eventuelle anbefalinger til vaccinationer. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende eller ugyldigt pas, nødvendige visa og/eller vaccinationer, kan ikke forvente nogen godtgørelse.

Som rejsedeltager er du forpligtet til: 1. Følge de anvisninger der kommer fra rejseledere; personale på hoteller og lignende. 2. Ved modtagelse af Rejsebevis af Bambus Rejser, at sikre sig, at alle oplysninger, herunder navne, afrejsedatoer m.v, er som ønsket. Ved betalingen af rejsen erklærer kunden sig enig i oplysningerne på billetten og acceptere samtidig Bambus Rejsers generelle bestemmelser.

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Bambus Rejser oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav, med det er kundens selv der er ansvarlig for at opdaterer sig med pas- og visumkrav, samt at komme i besiddelse af de krævede dokumenter i tide. Bambus Rejsers oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, henvises kunden til rådgivning og vejledning, samt gældende regler hos de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet Udenrigsministeriet og statens serum institut.

Kundens manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidigt fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Bambus Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Skatter og afgifter

Der kan forekomme turistmæssige skatter, der skal betales kontant på rejsemålet, og denne udgift påhviler kunden. De enkelte lande kan imidlertid uden, eller med meget kort varsel, indføre nye skatter eller forhøje eksisterende. Disse påhviler kunden i samme omfang.

Reklamation

Ved en evt. mangel på rejsen, er kunden forpligtiget til straks, at fremsætte disse til Bambus Rejser på telefon 70 40 42 45. Uden for vores kontortider anbefaler Bambus Rejser du også sender en email inkl. jeres telefon nummer. Herved har vi bedre muligheder for at reagere hurtigt. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til efterfølgende påberåbe manglen. Reklamationer modtages kun skriftligt og højst 30 dage efter hjemkomsten. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan sagen indberettes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelser Bambus Rejser altid følger. Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret.

Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen

Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommet til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er en følge af sygdommen herunder læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse, telefonregninger mv. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. Bambus Rejser tilråder kraftigt den rejsende til at tegne en rejseforsikring.

Rejseforsikring

Rejsedeltageren må selv drage omsorg for den forsikringsmæssige beskyttelse fx ansvars-, ulykke- og afbestillingsforsikring mv. Bambus Rejser påtager sig intet ansvar for skader på personer, for bortkomne, stjålne eller beskadigede ejendele, bagage mv. Bambus Rejser vil til hver en tid kraftigt råde sine rejsende til at tegne en rejse- og afbestillingsforsikring i forbindelse med købet af rejsen. Vi gør opmærksom på, at Det Gule og Blå Sygesikringsbevis IKKE er dækkende i store dele af Asien. Tegningen af forsikringerne er en væsentlig omkostning ved rejser, men skulle uheldet være ude, er du alt andet lige sikret. Hospitalsindlæggelse i Asien kan være en bekostelig affære, hvis ikke forsikringen er købt.
Ifølge Dansk Lov har Bambus Rejser pligt til at informere om og tilbyde forsikringer i forbindelse med rejser, hvor man ikke er dækket af Det Gule Sygesikringsbevis. Bambus Rejser har indgået samarbejde med Gouda Rejseforsikring A/S, og vi formidler derfor salget af deres forsikringer. Bambus Rejser gør opmærksom på, at vi modtager provision af forsikringsselskabet. Denne provision dækker vores omkostninger i forbindelse med rådgivning, kurser, markedsføring og anden service.

Rejseforsikringer retter sig mod den gennemsnitsrejsende. Man bør derfor være opmærksom på, at der kan være en lang række undtagelser i forsikringsdækningen. Er du i tvivl om hvordan din dækningsgrad er, er du altid velkommen til at kontakte os.

Medicin med på rejsen

Vær opmærksom på det er dit ansvar at undersøge om du kan tage medicin med til det eller de lande I skal besøge. Læs mere her.

Ind- og udførsel af animalske fødevarer

Vær opmærksom på at der er strenge regler for ind- og udførsel af animalske produkter fra/til EU og ikke-EU lande. Læs mere her.

Handicappede og bevægelseshæmmede

Kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede bør altid rådføre sig med Bambus Rejser, inden rejsen bestilles.

Udvidet ansvarsforsikring og Rejsegarantifonden

Bambus Rejser har tegnet den lovpligtig udvidet ansvarsforsikring hos Gouda A/S. Bambus Rejser er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 3406.

Udeblivelse

Hvis rejsedeltageren udebliver fra rejsen eller dele heraf refunderes intet. Dette betyder at ubrugte eller delvist ubrugte billetter og ydelser ikke refunderes. Dette gælder også hvis udeblivelsen skyldes manglende eller ugyldigt pas, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.

Trykfejl

Vi tager forbehold for trykfejl.